• اعضا
  با شروع سال 95 با همکاری و مساعدت مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان جناب آقای مهندس خلیلی و مدیر محترم فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری جناب  آقای مهندس روحبخش؛ کمیته ای تحت عنوان «کمیته سیاست گذاری و راهبری نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات استان » تشکیل شد. اعضای این کمیته را مدیران ارشد اداره کل، ارتباطات و فناوری، استانداری،پارک علم و فناوری، نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی، ، دانشگاه فردوسی مشهد، اتحادیه رایانه و ماشین های اداری استان، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، پارک علم و فناوری استان، و شرکت رویداد و تجارت آرسا تشکیل می دهند.
   
  1. جناب آقای مهندس خلیلی، مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
  2. جناب آقای مهندس روحبخش، مدیر محترم فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری
  3. جناب آقای مهندس جاهدی، رئیس محترم مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری استان
  4. جناب آقای دکتر نجفی، رئیس محترم نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی
  5. جناب آقای مهندس موسوی، رئیس محترم مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
  6. جناب آقای مهندس رجائیان، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  7. جناب آقای مهندس بنا نژادمشهدی، رئیس محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
  8. جناب آقای مهندس سمیعی، معاون محترم شهر هوشمند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  9. جناب آقای مهندس حاتمی نژاد، دبیر محترم نمایشگاه شهر هوشمند سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  10. جناب آقای مهندس صیفی، مدیر محترم امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد
  11. جناب آقای مهندس کسائیان، نایب رئیس و دبیر محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان
  12. جناب آقای مهندس هاشمی، نایب رئیس محترم اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
  13. جناب آقای مهندس جلیلی، عضو محترم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان
  14. جناب آقای مهندس خبازان، مدیرعامل محترم شرکت سازه های اطلاعاتی راژمان
  15. جناب آقای مهندس خاکسار، مدیرعامل محترم شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا
  16. سر کار خانم مهندس هاشم نیا، مدیر پروژه نمایشگاه ایرانکام 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا