• جهت ارتباط با مسئولین نمایشگاه ایرانکام میتوانید از این طریق اقدام نمایید:
    مدیر پروژه:مهندس هاشم نیا
    کارشناسان پروژه:مهندس شریفیان
    • همراه: 09120151273 – 09150151271
تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا