• زمان های مهم نمایشگاه ایرانکام به شرح ذیل می باشد:

   
  زمان های مهم 
  01/09/1397 آخرین مهلت ثبت نام
  09/10/1397-11/10/1397 زمان غرفه آرایی
  17/10/1397 تخلیه غرفه ها
  12الی 16دی ماه 97 تاریخ نمایشگاه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا