• زمان های مهم نمایشگاه ایرانکام به شرح ذیل می باشد:

   
  زمان های مهم 
  10/05/1397 آخرین مهلت ثبت نام
  07/06/1397-10/06/1397 زمان غرفه آرایی
  16/06/1397 تخلیه غرفه ها
  11الی 15شهریور ماه 97 تاریخ نمایشگاه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا