• حساب جاری بانک صادرات شعبه ساجد مشهد - کد 4353 :  
           
      شماره حساب    0104909535003
      شماره شبای بانکی   IR42 0190 0000 0010 4909 5350 03
      شماره کارت بانکی   6037-6919-9002-4499
           
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
  حساب جاری بانک ملت شعبه پارک ملت مشهد - کد 4986 :  
           
      شماره حساب    46323762/74
      شماره شبای بانکی   IR03 0120 0000 0000 4632 3762 74
      شماره کارت بانکی   6104-3377-7011-2926
           

تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا