تفکیک سالن ها بر اساس زمینه فعالیت


سالن زمینه فعالیت
فردوسی شهر هوشمند
ابوسعید مولوی پراتورهای مخابراتی- سخت افزار- شبکه- تجهیزات آموزشی- نرم افزار- وب- هاستینگ-
انوری فروش
بهار دولت الکترونیک