تماس با ما

مدیر پروژه:مهندس هاشم نیا
کارشناسان پروژه:مهندس شریفیان
خط مستقیم :
37651039 051
37650906 051
37652536 051
خط شرکت: 
تلفن: 37653080 051 داخلی 20 و 23 و 24
پست الکترونیک: irancom@aresa.ir
www.instagram.com/irancom2017
telegram: https://t.me/IranCom20
همراه: 09120151273 – 09150151271